HỖ TRỢ

Tư vấn mua hàng
ĐT: 0903 063 378
Hỗ trợ kỹ thuật
ĐT: 08 3911 2086

Thùng rác công nghiệp

モップ: 
cán cây nhôm dài 1,4 mét
đầu giẻ lau sàn ướt 340g

ウェットモップ

モップ絞り器シングルトロリー
寸法: 550*390*910
モップ絞り器シングルトロリー 36L

モップ絞り器シングルトロリー

寸法: 1180*770*1340
材料:  じゅし HDPE
カラー: 黄色

病院用のゴミ箱 DB 660

寸法: 1300*830*1100
材料: プラスチック複合材
カラー: 黒

感染用のゴミ箱 660L

寸法: 300*260*360
材料:  じゅし HDPE
カラー: 黒

病院用のゴミ箱 14L

寸法: 345*340*440
カラー: 青, 黄色, 黒

病院用のゴミ箱 20L

ゴミ箱 DB50 AY
寸法: 420*480*600
材料: プラスチック

4輪ゴミ箱 DB50

ゴミ箱 DB 60
寸法: 420*480*600
ゴミ箱 60L
材料:  じゅし HDPE

4輪ゴミ箱 DB 60

ゴミ箱 DB 120
寸法: 540*470*930
ゴミ箱 120L
材料じゅし HDPE

2輪ゴミ箱 DB 120

ゴミ箱 NK240
寸法: 730*580*1100
ゴミ箱 240L
材料:  じゅし HDPE

2輪ゴミ箱 NK 240

ゴミ箱 DB240
寸法: 740*600*1020
ゴミ箱 240L
材料:  じゅし HDPE

2輪ゴミ箱 DB 240

ゴミ箱 DBC-660
寸法1350*830*1110
ゴミ箱 660L
材料: プラスチック

4輪ゴミ箱 DBC-660

ゴミ箱  DB60 SD
寸法: 430*490*610
材料:  じゅし HDPE

4輪ゴミ箱 DB60

外場用のゴミ箱
寸法: 400*400*950
木製の屋外のゴミ箱

外場用のゴミ箱 A78-A

ゴミ箱 A78-F
寸法: 400*935
木製の屋外のゴミ箱

外場用のゴミ箱 A78-F

ゴミ箱 A78-O
寸法: 900*480*890
鋼のゴミ箱, 木製扉

外場用のゴミ箱 A78-O

ゴミ箱 A78-M
寸法: 825*400*945
材料: 粉体塗装スチール

外場用のゴミ箱 A78-M

ゴミ箱 A78-D
寸法: 350*350*800
木製の屋外のゴミ箱

外場用のゴミ箱 A78-D

公共のゴミ箱
寸法: 400*400*810
材料ごうせいじゅし

外場用のゴミ箱 DT55-2

公共のゴミ箱
寸法: 80*480*950
材料:  じゅし HDPE

外場用のゴミ箱 DV95

ペンギンのゴミ箱
寸法: 550*480*1190
材料: composite

外場用のゴミ箱 CT-65

製品の最新の