HỖ TRỢ

Hỗ Trợ Tư vấn Mua Hàng
ĐT: 0909 345 208
Hỗ trợ kỹ thuật
ĐT: 08 38 94 04 53
TEL: (08) 38 94 04 53

Thùng rác công nghiệp

Dài (L) 480
Rộng (W) 420
Cao (H) 640

Thùng rác nhựa 60 lít màu xanh lá #1112

Dài (L) 480
Rộng (W) 420
Cao (H) 640

Thùng rác nhựa 60 lít màu xanh dương #1113

Dài (L) 480
Rộng (W) 420
Cao (H) 640

Thùng rác nhựa 60 lít màu đỏ #1114

Dài (L) 480
Rộng (W) 420
Cao (H) 640

Thùng rác nhựa 60 lít màu vàng #1115

Dài (L) 500
Rộng (W) 460
Cao (H) 930

Thùng rác nhựa 120 lít màu xanh lá #1118

Dài (L) 500
Rộng (W) 460
Cao (H) 930

Thùng rác nhựa 120 lít màu xanh dương #1119

Dài (L) 500
Rộng (W) 460
Cao (H) 930

Thùng rác nhựa 120 lít màu đỏ #1120

Dài (L) 500
Rộng (W) 460
Cao (H) 930

Thùng rác nhựa 120 lít màu vàng #1121

Dài (L) 500
Rộng (W) 460
Cao (H) 930

Thùng rác nhựa 120 lít màu xám nhạt #1216

Dài (L) 460
Rộng (W) 550
Cao (H) 930

Thùng rác nhựa 120 lít màu vàng có pedal #1218

Dài (L) 730
Rộng (W) 513
Cao (H) 1110

Thùng rác nhựa 240 lít màu xanh lá #1124

Dài (L) 730
Rộng (W) 513
Cao (H) 1110

Thùng rác nhựa 240 lít màu xanh dương #1125

Dài (L) 730
Rộng (W) 513
Cao (H) 1110

Thùng rác nhựa 240 lít màu đỏ #1126

Dài (L) 730
Rộng (W) 513
Cao (H) 1110

Thùng rác nhựa 240 lít màu vàng #1127

Dài (L) 730
Rộng (W) 513
Cao (H) 1110
 

Thùng rác nhựa 240 lít màu xám đen #1128

Dài (L) 730
Rộng (W) 513
Cao (H) 1110

Thùng rác nhựa 240 lít màu đỏ #1132 loại 14Kg

Dài (L) 730
Rộng (W) 513
Cao (H) 1110

Thùng rác nhựa 240 lít màu xám nhạt #1217

Dài (L) 730
Rộng (W) 570
Cao (H) 1113

Thùng rác nhựa 240 lít màu xanh lá có pedal #1219

Dài (L) 1260
Rộng (W) 760
Cao (H) 1200

Thùng rác nhựa 660 lít màu xanh lá #1137

Dài (L) 1260
Rộng (W) 760
Cao (H) 1200

Thùng rác nhựa 660 lít màu đỏ #1139

Dài (L) 1260
Rộng (W) 760
Cao (H) 1200

Thùng rác nhựa 660 lít màu vàng #1140

Đường kính(Ø): 250
Chiều cao (H) 610
Thùng rác bằng inox 304

thùng rác inox A35-A

Dài (L):300
Rộng (W): 240
Cao (H): 610
Thùng rác bằng inox 304

thùng rác inox A34-A

Đường kính(Ø):250
Cao (H): 610
Thùng rác bằng inox 304

thùng rác inox A35-O

Đường kính(Ø): 380
Cao (H): 730
Thùng rác bằng inox 304

thùng rác inox nắp lật A35-G

  Cans
  Paper
  Bottles

Thùng rác 3 ngăn - SaiGon Centre

Papers
Plastic/Othans
Cans

Thùng rác 3 ngăn - Aeon

Thùng đựng CHẤT THẢI có Nguy Cơ CHỨA COVID-19

Thùng đựng CHẤT THẢI có Nguy Cơ CHỨA COVID-19

Multifurpose 3 Layer Cart Plastic VNN Supplier

Multifurpose 3 Layer Cart Plastic is 3 in 1 Service Trolley for Restaurant VNN Supplier provided at Vietnam

Thùng phân loại rác

Thùng phân loại rác bằng nhựa, thùng phân loại rác bằng kim loại

Xe đẩy thức ăn 3 tầng bằng nhựa

​​Xe đẩy thức ăn 3 tầng bằng nhựa/ xe đẩy phục vụ nhà hàng bằng nhựa/ xe đẩy thức ăn đa năng bằng nhựa tên tiếng anh Multifurpose 3 Layer Cart Plastic
Thùng rác inox 3 AEON
Thùng rác 3 ngăn - Estella Place
Thùng rác 3 ngăn – GigaMall
Thùng rác 3 ngăn – P&G
Thùng rác inox 3 AEON
Thùng rác 3 ngăn - Estella Place
Thùng rác 3 ngăn – GigaMall
Thùng rác 3 ngăn – P&G

Thùng rác 3 ngăn

Xe đẩy vắt cây lau nhà

Mã sản phẩm : 3200
Mã sản phẩm : 3206
Mã sản phẩm : 3207
Mã sản phẩm : 3209

Xe Vắt Nước Lau Nhà

Sản phẩm mới